Használt módszerek

Tanácsadás

Az egészséges ember is találkozik élete során nehezen kezelhető, megterhelő problémával.  A pszichológiai tanácsadás lehetőséget teremt arra, hogy az emberek saját erőforrásaikat hatékonyabban kiaknázzák, elszakadjanak visszatérő gondolatmenetüktől, és kiegyensúlyozottabbakká váljanak. Új nézőpontból lehet megközelíteni a segítség hatására a problémákat, láthatóvá válik a problémák gyökere.

Ebben a néhány alkalmas folyamatban egy bizonyos problémát, élethelyzetet, döntési lehetőséget lehet megvizsgálni, és a megoldáshoz közelebb jutni.  A pszichológus támogató jelenlétet biztosít, és odafigyelést. A jelenre fókuszál a folyamat. A támogatás segít a lelki egészség megőrzésében. 

Pszichoanalitikusan orientált terápia

A terápia során lehetőségünk van belső életünk, érzelmeink, működésmódunk tudatosítására. A pszichoanalitikusan orientált terápia ideje 1-5 évig terjedhet, heti találkozással. Régóta fennálló problémák kezelhetők.

Rövid, dinamikus pszichoterápia:

Egy meghatározott, jól körülírt problémával foglalkozik, arra fókuszál. Cél: tünettel összefüggő területek változása. A változás 20-30 ülést követően érzékelhető. 

Hosszú dinamikus pszichoterápiák:

Támogató terápia: Olyan beszélgetésen alapuló, gyógyító-fejlesztő eljárás, amelynek célja a tünetek enyhítése, az önértékelés és az alkalmazkodási készségek fejlesztése, a tudattalan indítékok feltárása nélkül. 

Feltáró terápia: Az egyén problémáinak mélyebb átdolgozása (a tudattalan folyamatok hosszabb feltárása). Hosszútávú elköteleződést igényel, vagy mélyebb önismeretet. 

Katathym Imaginatív Pszichoterápia KIP

A “katathym” szó a tudattalanból származó szimbólumok érzelmi megélésére vonatkozik. Az “imaginativ” szó a képi jellegre utal, amit terápiás céllal hívunk elő az élményvilágból. A bevezető minimális  relaxáció idézi elő a módosult tudatállapotot, amiben dolgozunk. Ez a módszer segíti a múltban átélt tartalmak felszínre kerülését és feldolgozását, és megszüntethetjük hatását jelen életünkre.  Az elfojtott tartalmak szimbólumokon keresztül hozzáférhetővé válnak. A hívóképek segítenek a lelki egyensúly kialakulásában, harmonikusabb személyiségműködésben.

Kognitív terápia

Minden pszichológiai zavarban felfedezhető a diszfunkcionális (hibás) gondolkodás Beck szerint, ami a kliens hangulatát és magatartását is befolyásolja. A kognitív terápia egy jelentésmódosító folyamat, ami a hibás viselkedésnek és gondolkodásnak a megváltoztatását célozza. Azonosítja a hiedelmeket és az ezeket fenntartó gondolkodási hibákat és kedvezőtlen (maladaptív) viselkedési formákat. Ezeket próbálja javítani, a hatékony, adaptív gondolkodás, viselkedés céljából. A folyamat végére pozitív személyiségváltozást, majd hangulat és magatartásváltozást érhetünk el. Gyakran viselkedésterápiával együtt alkalmazandó.

EMDR terápia Szemmozgásokkal kísért deszenzitizálás és újrafeldolgozás (Eye Movement Desensitization and Raprocessing)

Az EMDR – egy olyan terápiás eljárás, melyet megrázó (traumatikus) élmények következtében kialakult maradandó problémák kezelésére dolgoztak ki. Viszonylag új terápiás technika, dr. Francine Shapiro nevéhez fűződik kidolgozása. A traumatikus esemény váratlanul ránk törő emlékképei, újraélése (ijesztő képek, „flash-backek” és rémálmok, ingerlékenység, alvászavar, elkerülés) nagy problémát okoznak, jelentősen megnehezítik az életet, jelentős szenvedést okozva. Ilyenkor poszttraumás stressz zavarról (PTSD) beszélhetünk. Traumatikus élmény, ami az életet veszélyeztető, mint például egy közlekedési baleset, fizikai, lelki, szexuális erőszak, elhanyagolás, orvosi beavatkozás, tartós kiközösítés, megszégyenítés… Emellett az EMDR minden olyan pszichés tünetegyüttes kezelésében alkalmazható, amelyek összetett trauma vagy hosszan tartó stressz hatásaival összefüggésben alakultak ki. 

Videotréning

A videotréning egy nagyon intenzív, hatékony beavatkozás, ami jól alkalmazható a kommunikáció fejlesztésére, viselkedés-módosításra, kapcsolatok minőségének változtatására. Alkalmazható családoknál, iskolában a tanári készségek és képességek fejlesztésére, orvos-beteg, gondozó – ápolt, valamint főnök-beosztott viszony elemzésére is.  Ennek keretében mind kognitív, mind viselkedésterápiás módszereket alkalmazva megerősítjük a már meglévő képességeket, hogy készséggé váljanak. Komplex beavatkozási terv megvalósításával lehet új képességeket kialakítani. A videotréning amikor a családban zajlik, akkor a család otthonában készül felvétel, egy szokásos, együtt végzett cselekvésről, amit később kielemezve, visszajelzést adva a családnak, sikerül viselkedésváltozást elérni. Az iskolai videotréning során az iskolában készül felvétel az érintettek beleegyezésével. Az orvos-beteg, gondozó-ápolt, főnök beosztott viszonyban is mindig a helyszínen készülnek életszerű felvételek, amik segíthetnek megtalálni a legcélravezetőbb viselkedéseket.

Család,- és párterápia

A családterápia olyan pszichoterápiás módszer, mely a családi működés, kapcsolatok, tudatos és tudattalan szabályok feltárásával segít a családtagok közötti konfliktusok, illetve az egész családot érintő érzelmi problémák enyhítésében. Sok esetben az egyéninek tűnő panaszok, tünetek is a család bevonásával tudnak oldódni. A párterápia fókuszában a pár kapcsolata áll. Fontos elméleti kiindulópontja a rendszerszemlélet. Eszerint a család egy olyan rendszer, melynek alkotórészei (tagjai) folyamatosan kölcsönhatásban vannak egymással, – vagyis valakinek a változása kihat a többi tagra is. Amikor a családtagok között hosszan tartó konfliktus áll fenn, amit külső segítség nélkül nem tudnak kezelni, vagy a családi életciklus során kialakult változások (pl. gyerekek kirepülése, szülők nyugdíjazása stb.) nehezen kezelhetők a családtagok számára, illetve a családot közös trauma (pl. haláleset) érte, érdemes pszichológus segítségét kérni a feldolgozásra. A családterápia során fontos, hogy minden egyes alkalmon részt vegyen az egész család, így már az interjún is. Fontos szerepe van a házi feladatoknak, melyek a terápiás ülések között segítik a család rendszerének átstrukturálását.